Buýt nhanh Phú Mỹ Hưng - Quận 1( 68 Đồng Khởi)

Buýt nhanh Phú Mỹ Hưng - Quận 1( 68 Đồng Khởi)

15,000₫

- Phương tiện nhanh nhất để di chuyển giữa Phú Mỹ Hưng và trung tâm Quận 1 tại 69 Đồng Khởi.- An toàn, không ngại mưa nắng- Chi phí hợp lý

- Phương tiện nhanh nhất để di chuyển giữa Phú Mỹ Hưng và trung tâm Quận 1 tại 69 Đồng Khởi.

- An toàn, không ngại mưa nắng

- Chi phí hợp lý

Sản phẩm khác