Xe điện than quan PMH/ PMH Tour

Xe điện than quan PMH/ PMH Tour

25,000₫

Xe điện tham quan Phú Mỹ Hưng.Quý khách sẽ cảm nhận được cuộc sống, sinh hoạt, kinh doanh, giải trí v.v... tại khu Phú Mỵ Hưng bằng xe điện.Quý khách có nhu cầu khách đoàn...

  • Xe điện tham quan Phú Mỹ Hưng.
  • Quý khách sẽ cảm nhận được cuộc sống, sinh hoạt, kinh doanh, giải trí v.v... tại khu Phú Mỵ Hưng bằng xe điện.
  • Quý khách có nhu cầu khách đoàn hay dài ngày xin vui lòng liên hệ.

Sản phẩm khác